Zikavirus

3 Oct 2018

Aktuella riktlinjer för patienter som rest i zikavirusdrabbade områden inför IVF-behandling

Det är viktigt att tänka på att om du/ni rest i ett zikavirusdrabbat område ska ni vänta med att göra IVF-behandling i 6 månader efter hemkomsten för att vara säker på att viruset försvunnit ur kroppen. Är du kvinna som lever ensam och ska göra behandling är det 2 månader från hemkomst till behandling som gäller. För mer utförlig information ta gärna kontakt med den klinik där du behandlas.